Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

Kypr

Kypriaki Dimokratía

Kyperská republika

 

1. Marginální sloupec

Rozloha: 9 251 km2 (celý ostrov), 5 896 km2 (řecká část), 3 355 km2 (turecká část)

Počet obyvatel: 779 000

Státní zřízení: republika

Hlavní město: Lefkosía (Nikosia) 206 000 obyv.

Další významná města:  Lemesós 161 000 obyv.

                                               Lárnaka 72 000 obyv.

 

Úřední jazyky: řečtina (kyperská část), turečtina (turecká část)

Hymna: Ýmnos eis tin Eleftherían (Hymnus ke svobodě)

Měna: 1 kyperská libra (CYP) = 100 centů (kyperská část), 1 turecká lira (YTL, turecká část)

HDP / na 1 obyv.: 16 000 USD (kyperská část), 5 600 USD (turecká část)

 

Národnostní struktura:Turci 23 %, Řekové 74 %, jiní 3 %

Náboženství: pravoslavní křesťané 76 %, muslimové 23 %

Vznik: 1960

Státní svátek: 1. 10. (Den nezávislosti)

MPZ: CY

Internetová doména: .cy

Telefonní předvolba: +357

Časové pásmo: UTC +1

 

Slavné osobnosti:

* arcibiskup Makarios III. první prezident země (zástupce kléru)

* v současnosti (2006) tenisový Marcos Baghdatis finalista Australian Open

 

Laureáti Nobelovy ceny: (0)

Kyperské dědictví UNESCO: (3)

Chirokoitia, neolitické sídliště (1998)

Paphos, archeolog. Lokalita (1980)

Troodos, oblast s kostely s nástěnnými malbami (1985, 2001)

 

Národní parky: (1)

Troodos, pohoří

 

2. Charakteristika země

Když se řekne Kypr, vybaví se:

* Afroditin ostrov (lásky a krásy) ve východním Středomoří, dnes rozdělen ostře sledovanou demarkační čarou (Attilovou linií) z r. 1974 na dvě části - sev. tureckou (Severokyperská turecká republika) a již. řeckou, hranice vede dokonce středem hlavního města Lefkosia.

 

Poloha. Třetí největší ostrov ve Středozemním moři poblíž pobřeží Malé Asie (větší jsou pouze Sicílie a Sardinie). Leží na prastaré křižovatce obchodních a kulturních tras mezi Evropou, Asii a Afrikou ve východním Středomoří. Stát na stejnojmenném ostrově byl sice vyhlášen teprve před nedávnem, ale dlouhá tisíciletí se vepsala do jeho podoby i současných problémů. Měď, která se tu od starověku těžila, se spolu se strategickou polohou stala na dlouhá staletí předmětem zájmu Řeků, Féničanů, Římanů, Arabů, Křižáků a Turků. Stopy jejich kultury jsou spolu s krásnými středomořskými plážemi hlavním lákadlem turistů. Kypr je ale také zemí rozdělenou (nikoliv jen obrazně, ale i politicky) mezi řecké a turecké etnikum.

 

Přírodní poměry. Kypr je hornatý ostrov. Od západu k východu probíhají dvě rovnoběžná pohoří. Na jihu leží vyšší masiv Troodos (Olympos, 1 953 m n. m.). Na zdejších svazích je možné v zimních měsících lyžovat. Na severu se podél pobřeží táhne nižší pohoří Kyrenia. Dosahuje na nadmořské výšky 1 024 m a spadá strmě do moře. Mezi nimi leží Mesaoria, největší nížina na ostrově. Touto mírně zvlněnou krajinou protéká řeka Pediaíos, nachází se zde nejúrodnější oblasti ostrova a také hlavní město Lefkosie. Při již. pobřeží se rozprostírají solná jezera. Kromě sev. pobřeží je ostrov lemován většinou plochými pobřežními oblastmi a písčitými plážemi. Směrem na SV vybíhá nížinný, téměř 100 km dlouhý poloostrov.

Podnebí je středomořského typu s horkým a suchým létem a mírnou, vlhkou zimou. Vysoký počet slunečných dnů a relativní stálost počasí jsou příhodné nejen k rozvoji turistického ruchu, ale také k pěstování řady subtropických plodin. Dlouhodobá zemědělská činnost způsobila, že lesy (tvořené převážně borovicemi, cypřiši a cedry) pokrývají jen 19 % území – někdy se hovoří o tom, že Kypřané projedli své lesy.

 

Obyvatelstvo a sídla. Díky několika tisíciletí trvajícímu osídlení se na ostrově vystřídala řada etnik a národností. Kypr byl ale osídlen především obyvatelstvem řeckého původu, od 16. století se zde formovala i početná turecká menšina. Obyvatelstvo je dnes rozděleno do dvou dominantních skupin, přičemž každá z nich obývá jinou část ostrova. Setkáte se zde jak s Kyperskými Turky, kteří žijí na severu, tak s řecko-kyperským obyvatelstvem v jižní, větší a lidnatější části. Rovněž úřední jazyky jsou dva, ale stále více se zde jako univerzální dorozumívací prostředek používá angličtina.

 

Hospodářství. V posledních desetiletích dochází díky odlišnému vývoji v řeckém a tureckém sektoru k prohlubování rozdílů mezi vyspělostí obou částí. Zatímco ekonomika řeckého sektoru se úspěšně rozvíjí, severní turecká část (mezinárodně neuznávaná) je stále více závislá na podpoře mateřské země. V zemědělství dominuje pěstování zeleniny, ovoce, tabáku, oliv a vinné révy, ze zdejších hroznů se vyrábí proslulé sherry a brandy. Těží se stavební suroviny (mramor), dříve významná těžba rud mědi a azbestu ustala.

Ekonomika ale závisí především na turistickém ruchu. Kypr hraje důležitou roli v mezinárodní námořní dopravě. Z 8 přístavů mají největší obrat Lárnaka a Lemesós. Pod kyperskou „levnou” vlajkou pluje 1 500 plavidel různých zemí světa (6. největší flotila na světě).

 

Historie. Díky své strategické poloze a přítomnosti nerostných surovin hrál Kypr důležitou roli v historii středomořských civilizací. Od starověku byl součástí sousedních říší (Asýrie, Egypta, Říma, Byzance, Arabské říše). Do dějin země zasáhli ve 12. století křižáci. Později byl pod nadvládou Benátské republiky a r. 1571 byl dobyt Turky. Díky úpadku turecké říše byl od r. 1878 pod britskou okupací a od r. 1925 britskou kolonii.

R. 1960 byla po dohodě mezi kyperskými Řeky a Turky vyhlášena nezávislost ostrova. Od 60. let došlo k aktivizaci extrémních sil, požadujících připojení ostrova k Řecku. Následoval rychlý převrat, na který Turecko reagovalo v létě 1974 obsazením severní části ostrova. V turecké části byla pak roku 1983 vyhlášena Severokyperská turecká federativní republika. Právě okupace severu Kypru je jednou z překážek jednání Turecka o vstupu do EU. Jižní část ostrova, jejíž politická reprezentace je mezinárodně uznávaná jako jediná legitimní, naopak tohoto cíle v květnu 2004 dosáhla.

 

3. Cestovní ruch

Díky rozdělení ostrova však není možné navštívit jej celý najednou. Přestože většina památek leží na tureckém území, návštěvníci přijíždějí hlavně do části řecké, kde jsou i nejznámější letoviska (Páfos, Limassol, Larnaka aj.). Ostrov patří mezi dražší evropské destinace je proto potřeba počítat s větším zásahem do peněženky.

 

Akamas (poloostrov, kyperská část), neobydlený a snad poslední panenský kus kyperské přírody na záp. části ostrova. Měl by tu být v brzké době zřízen národní park, přes který vede několik turistických tras. Nejzajímavější je sev. část s údajnou Afroditinou lázní, vysokými mořskými útesy a opuštěnými planinami. Soutěska Akamas při již. pobřeží poloostrova dává nahlédnout do široké škály subtropické vegetace. Nejvzdálenější místa poloostrova jsou dostupná pouze džípy (info u místních cest. kanceláří).

 

Famagusta (řec. Ammóchostos, turecká část), přístav a letovisko na vých. pobřeží, na opuštěném poloostrově Kárpas, kdysi jedno z nejbohatších měst světa. Do Bragadinova paláce situoval Shakespeare svého Othella (benátského guvernéra Bragadina Turci zavraždili při okupaci města r. 1572). Dnes je známá především díky mnoha zajímavým chrámům (sv. Mikuláše, sv. Petra a Pavla), ze 14. stol., kdy  zde vládla Osmanská říše. Turecké muzeum, citadela a rušné tržiště.

 

Lárnaka (kyperská část), letovisko a přístavní město, brána na ostrov. Hotelová zóna je vybudována podél pobřeží ve vzdálenosti několika kilometrů. Město je pomyslně rozděleno na tureckou a řeckou část, z tohoto důvodu lze ve městě spatřit mešity i kostelíky. Záp. od města leží jezero Larnaka Salt Lake, v zimě je domovem tisícům plameňáků a ostatním druhům ptáků, na břehu najdete islámské posvátné místo Hala Sultan s hrobem, v údajnými ostatky tety proroka Mohameda (Um Haran). Ve městě pravd. žil Lazar, který byl Ježíšem vzkříšen.

 

Lefkosia (Nikosie), od r. 1974 jediné rozdělené hlavní město Evropy ležící uprostřed ostrova. Polovina města patří Tureckým Kypřanům, druhá polovina Kypřanům. Zachovalý 8 km dlouhý hradební systém ze 16. stol. kolem celého města se třemi nádhernými branami Paffo, Famagusta a Cirina. V turecké části Nikósie naleznete architektonické unikáty - býv. katolickou katedrálu Hagia Sophia (a got. kostel sv. Kateřiny) přestavěné na muslimské mešity ze 16. stol. z období osmanské nadvlády. V již. části Kyperské muzeum, katedrála sv. Jana a palác kyperského arcibiskupa řecké pravoslavné církve.

 

Lemesós (Limassol, kyperská část), největší přístav ostrova, odbavující cestovní i nákladní lodě. Centrum vinařského průmyslu, mnoho hist. a archeol. Zajímavostí (zbytky ant. města Kurion), muzea a parky. Na místním středověkém hrádku Kolossi se r. 1191 ženil Richard Lví srdce s Berengarií Navarskou a připravoval zde třetí křižáckou výpravu). Jižně se rozlévá slané jezero Akrotiri, v zimě domov tisíců plameňáků.

 

Pafos (kyperská část), turistické středisko, město UNESCO na jz. okraji ostrova s mez. letištěm. Je známo vykopávkami odhalujícími kouzelné mozaiky z 3.–5. stol. (domy Dionýsa, Orfea a Aiona nebo vily Thesea). Přístavu vévodí pevnost (kdysi součást hradebního systému), místo zastavení Richarda Lví srdce. Další zajímavostí místního okolí jsou hrobky králů v Kato Pafos. Nedaleko odtud na pláži Petra tou Romiou se dle legendy zrodila z vln Afrodité.

 

Troodos (60 km dlouhé pohoří, kyperská část), dominanta již. části ostrova, dosahující téměř 2 000 metrů nad mořem. Z nejvyššího vrcholu Olympos (podle legend. sídla řec. antických bohů, zde pod jménem Troodos) lze spatřit téměř jakoukoliv část ostrova. V zimě možnost lyžování na upravených sjezdovkách, v létě bezpočet turisticky dobře značených tras. Mezi největší místní atrakce patří zdejší pravoslavné kostely a kláštery - některé z nich přístupné veřejnosti.

 

4 O lidech a jejich životě

Typické povahové rysy. Obyvatelé si libují v požitkářství, srdečnosti, jsou usměvaví, rádi popíjejí místní sladká  vína, povídají si a nespěchají. Na ostrově se můžete setkat s častými oslavami světců, tzv. „panagyrie“ spojené s trhy okolo kostelů a klášterů.

Nemají rádi Turky (a rozdělení ostrova), dále emancipaci, která je na úrovni biblických dob; ženy jsou považované za nečisté - nesmějí např. vstoupit do sakristie kostela. Na ostrově se jezdí vlevo, dopravní značky respektují jen když se jim chce.

Určitě nevynechejte. Mezi zážitky patří místní svatba s venkovní hostinou, často za účasti i 1000 hostů, kteří se řadí při předávání darů, často připichují peníze k šatům nevěsty, rozbíjí se granátové jablko - symbol plodnosti, aby z něj vylétlo co nejvíce zrníček, zpívá a tančí se až do rána.

Navštivte některé z archeol. nalezišť - nesmírné množství památek z dob biblických apoštolů, Římanů, Osmanů, Křižáků, přidejte lehkou túru v pohoří Troodos a soutěskou Akamas a nejméně jednodenní návštěva turecké části ostrova, milovníci architektury ocení gotické katedrály přestavěné na mešity.

Národní gastronomie. Udivuje nezávislostí na průmyslově vyráběných produktech : peče se vlastní chléb, udí vepřové, častá je příprava jídel na dřevěném uhlí, čerstvé jídlo dominuje. Používají se suroviny z biblických dob: fazole, čočka, mandle, fíky, datle, aromatické bylinky.

Večeře mívá až 10 chodů!, v oblibě je skopové, pomazánky (talaturi, melintzanosalata), kozí sýr (chalumi), závitky z vinných listů s mletým masem (dolmades), piroh z listového těsta s oříškovou náplní (baklavas), koblihy s krémem (šamiši).

Granátové jablko je symbolem ostrova: na místě zvaném Petra tou Romiou se podle báje vynořila z vln božská Afrodité, řecká bohyně lásky a krásy a zasadila na ostrově první plod.

Často se pije káva a tradiční kyperská sladká vína (Commandaria, Palomino Gold, Otello) a pálenka Zivanja, prodá se nejvíce cigaret na světě (na osobu).

Dárky pro Vaše milé.  Široká nabídka kožených a keramických výrobků, rozhodně nic nezkazíte tím, když přivezete víno, místní sýr nebo olivy.

 

5. Praktické informace

Doprava. Velký počet leteckých linek do zahraničí (převážně do Anglie), neexistuje spojení s Tureckem. Neexistuje železniční síť. Silniční síť je velmi hustá, mezi významnými městy vytvořeny dálnice (mýtné se neplatí) - levostranný provoz.

Lodní spojení s Řeckem, Egyptem, Libanonem, Sýrií a Izraelem. Turecká část výhradně s pevninským Tureckem.

Ubytování. V přímořské oblasti vyrostlo mnoho nových hotelových komplexů dosahujících evropského standardu. Ubytování lze najít i tzv.“v soukromí“ - varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí nahlédnout do chodu kyperské rodiny.  Na ostrově je pouze pět fungujících kempů nižšího standardu.

Trestná činnost a krádeže. Kypr se pyšní velmi nízkou trestnou činností. V turecké části je vzhledem k nižší životní úrovni drobná krádež pravděpodobnější.

Lékařská péče. Lékaři Vás zdarma ošetří v rámci první pomoci, - snadno se domluvíte anglicky. Tak jako na každou cestu si přibalte základní léky, které používáte, i když další ošetření je za rozumné ceny.

Noviny. Vzhledem k velkému počtu anglických občanů na ostrově zde koupíte všechny britské deníky. V poslední době s velkou vlnou návštěvníků z Ruska zde koupíte i velké množství časopisů a deníků v azbuce.

 

Internetové odkazy:

www.kypr-informace.cz

www.bedekr.cz

www.kypr.info

 

Diplomatická zastoupení:

Velvyslanectví České republiky na Kypru

(Embassy of the Czech Republic)

48, Arsinois Str., Acropolis, 2001, Nicosia

tel.: 00357-22/421118, 314058,  fax 00357-22/421059

e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/nicosia

 

Velvyslanectví Kyperské republiky

Pod Hradbami 9, Praha 6, 160 00

tel.: 224 316 833, 224 319 961, fax 224 317 529

e-mail: embassy@kypros.cz

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist