Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

PORÝNÍ – Vestfálsko / Mosela / Sársko

 

Porýní Porýní

Rýn, pro Germány to byl Otec Rýn; přestože pramení ve Švýcarsku, Němci jej

považují za „svou" řeku, je vzpomínán v mnoha legendách a eposech (Nibelungové).

Patří k rušným a prosperujícím oblastem, divoká byla její historie zejména v souvislosti s francouzským zájmem o zdejší území a rozpínavosti německé říše.

 

Co spatřit a zažít:

* na středním toku si od Bingenské díry Rýn proráží cestu Středoněmeckou vrchovinou, jeho břehy lemuje mnoho vinařských městeček (Boppard, Bacharach, Sankt Goar) a hradů (Katz, Mause, Marksburg, Sooneck) - UNESCO

* pověstná skála Lorelei s pověstí o krásné blondýnce, která svým podmanivým zpěvem lákala nešťastné lodníky do záhuby (vyhlídka a infocentrum)

* celou oblast lze snadno projet autem nebo na kole, oblíbené jsou projížďky lodí

* letní festival Rýn v plamenech, velkolepý ohňostroj nad řekou s nasvícenými břehy nad různými městy.

 

Špýr (Speyer), osada spjatá s římským osídlením a biskupstvím založeným již ve 4. stol., později svobodné říšské město (50 000 obyv.); padesátkrát zde zasedal říšský sněm, v r. 1310 se zde ženil Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou.

 

Co spatřit a zažít:

* Císařský dóm P. Marie a sv. Štěpána (založený roku 1025) z románského období, doby největší slávy města spjaté s tzv. sálskou dynastií, ve své době jeden z nejvýstavnějších dómů v Evropě (UNESCO), v kryptě císařské hrobky

* Technik Muzeum, unikátní muzeum, kterému dominuje Boeing 747 nebo raketoplán Buran; volné pokračování výstavy hledejte v nedalekém městě Sinsheim, kde můžete zavítat třeba do útrob Concorde nebo jeho sovětské „kopie" TU 144.

 

Worms, starobylé císařské město na levém břehu Rýna, dodnes se honosící památkami na roli, již hrálo v raném středověku (82 000 obyv.), známé z eposu o Nibelunzích (muzeum a Nibelungen Festspiele).

 

Co spatřit a zažít:

* v centru, obnoveném po r. 1945, Císařský dóm sv. Petra (11.–13. stol.), jehož západní část patří k vrcholným dílům pozdně románské architektury (cenné jsou i jeho gotické doplňky),

* zajímavé jsou i chrámy sv. Pavla a sv. Trojice

* světově proslulý je zdejší židovský hřbitov, nejstarší v Evropě

* památná synagoga, nejstarší na světě (před Staronovou v Praze), byla zničena nacisty za Křišťálové noci.

 

Porýní Porýní

Mohuč (Mainz), hlavní město spolkové země Porýní-Falc (190 000 obyv.), založené jako římský tábor Moguntiacum už v r. 39 př. n. l. - významné hospodářské, politické a kulturní centrum, rodiště vynálezce knihtisku Johanna Gutenberga (muzeum). Zdejšímu arcibiskupství bylo až do r. 1344 podřízeno pražské biskupství, bývali zde korunování čeští králové.

 

Co spatřit a zažít:

* dominantou historického centra je mohutný románský Dóm sv. Martina se dvěma chóry a šesti věžemi, dílo 11.–13. stol.

* pozornost si zasluhují též okolní měšťanské domy a gotický kostel sv. Štěpána (14. stol.)

* v bývalém kurfiřtském zámku sídlí muzeum s rozsáhlými sbírkami a obrazárnou

* dnes centrum obchodu s oblíbenými rýnskými víny, v okolí četné vinice, jedna z nejprestižnějších vinařských oblastí Rheingau s hezkou krajinou mezi vesnicemi.

 

Koblenz, pův. římská osada „Castrum ad confluentas" založená v r. 9 př. n. l. na soutoku Mosely a Rýna, později významné město trevírských arcibiskupů-kurfiřtů (109 000 obyv.).

 

Co spatřit a zažít:

* procházka po starém městě, kdy postupně minete cenné středověké památky, románské kostely sv. Kastora (2. pol. 12. stol.), sv. Florina (11. stol., s gotickými dodatky) a P. Marie (12.–15. stol) až k soutoku Mosely a Rýna (Německý roh s obrovskou jezdeckou sochou Viléma I.)

* významný je i gotický most přes Moselu (14. stol.)

* někdejší hrad byl v 17. stol. přestavěn na pohodlný palác a v r. 1777 byla zahájena i výstavba nové biskupské rezidence

* z pahorku na druhém břehu Rýna ovládala město mohutná pevnost Ehrenbreitstein (v dnešní podobě z poč. 19. stol.)

* ve městě se narodil C. Baedeker, zakladatel novodobých knižních turistických průvodců a (budoucí) kníže von Metternich

* 60 km západně od města naleznete známý automobilový okruh Nürnburgring, posvátné místo... nabízí se jízda s řidičem ve voze BMW Ring-Taxi, kdy zažijete rychlost až 320 km/h.

 

Moselská Weinstrasse, posledních 195 km dlouhá cesta Mosely do Koblenze ke svému ústí do Rýna vede křivolakou, mimořádně krásnou hlubokou roklí s řadou nejstrmějších německých vinic a prvotřídními tělnatými víny.

 

Co spatřit a zažít:

* projeďte se po Moselské vinařské stezce, za každým ohybem čeká něco zajímavého, od pohádkových hradů (Eltz, Landshut), rázovitých městeček (Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues); pokud zrovna neřídíte, zastavte se na ochutnávce vína, nebo se projeďte výletním parníkem po řece.

 

Porýní Porýní

Trevír, patrně již císařem Augustem založené město v údolí Mosely (Augusta Treverorum), později císařská rezidence a sídlo arcibiskupů (99 000 obyv., UNESCO). Dnes díky studentům a blízkosti Francie a Lucemburska příjemné město s kosmopolitní atmosférou.

 

Co spatřit a zažít:

* z antických památek ohromuje svými rozměry zejména Porta Nigra (Černá brána) ze 2.–3. stol. a tzv. Aula palatina, mohutná bazilika z doby kol. r. 310, později včleněná do královského paláce, dále Amphitheater nebo zbytky obrovských Císařských lázní

* římské byly též počátky románsko-gotického Dómu sv. Petra (11.-14. stol.); sousední kostel P. Marie z let 1235–60 patří k největším gotickým chrámům v zemi

* rodiště Karla Marxe (muzeum)

* Vöklinger Hütte (UNESCO) se nacházejí cca 80 km jižně od města, bývalá malebně rezavějící ocelárna, dnes připomínka technického inženýrství 19. a 20. století.

 

Bonn, město na levém břehu Rýna, založené už Římany a proslulé zejména jako hlavní město Spolkové republiky v l. 1949–99 (310 000 obv.). Ve městě stále ještě funguje několik spolkových ministerstev, komplex OSN, Deutsche Post ad.

 

Co spatřit a zažít:

* kromě románského Dómu sv. Martina z l. 1150–1230 se centrum města honosí především barokní kurfiřtskou rezidencí ze 17. a 18. stol. (dnes sídlo univerzity)

* ze schodiště zdejší rokokové Radnice řečnil např. Charles de Gaulle nebo John F.Kennedy

* narodil se zde Ludwig van Beethoven (r. 1770, jeho rodný dům) a žil zde Robert Schumann

* Beethovenova Óda na radost se stala oficiální hymnou EU!

* Bundesviertel, bývalá vládní čtvrť nebo Muzejní míle (Museum Koenig, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschalnd, Kunstmuzeum Bonn, Deutsches Muzeum)

* Weg der Demokratie upozorňuje řadu míst spjatých s obdobím, kdy byl Bonn hlavním městem (Plenarsaal, Bundeshaus, Villa Hammerschmidt)

* Siebengebirge, sopečné kužely ležící na druhé straně řeky Rýna, oblíbené výletní místo místních obyvatel s hlavním trhákem Drachenfels, zříceninou hradu s výhledem na Rýn

* jižně od Bonnu se nachází železniční most u Remagenu, svědek 2. světové války.

 

Porýní Porýní Porýní

 

Porýní

Kolín nad Rýnem (Köln), hospodářsky a kulturně významné velkoměsto na březích Rýna (992 000 obyv.), vzniklé jako prehistorická osada, od počátku letopočtu pak římská kolonie (Colonia Agrippina), od 5. stol. Frankové. Dnes je město nabité četnými památkami, sídlo mnoha nakladatelství a vydavatelství, rozhlasových a televizních stanic.

 

Co spatřit a zažít:

* z velkého množství historických památek a muzeí (UNESCO) vyniká především Dóm, budovaný od r. 1248 (dokončený až v 19. stol.) a představující skvělou ukázku francouzské katedrální gotiky; umělecky cenná je sochařská výzdoba jeho portálů i bohaté vnitřní vybavení (relikviář sv. Tří Králů aj.)

* v těsné blízkosti Dómu byly odhaleny pozůstatky římské vily (pod moderní budovou Římsko-germánského muzea s památkami z římského období)

* cenná goticko-renesanční radnice, gotický palác Gürzenich se slavnostním sálem, zajímavé domy a především nejméně 12 románských kostelů z 11. až počátku 13. stol. (Velký sv. Martin, P. M. na Kapitolu, sv. Pantaleon, sv. Apoštolů ad.)

* technickou pozoruhodností je hlavní nádraží a železniční most přes Rýn

* návštěvníci obdivují i další jedinečná muzea: Wallraf-Richartz-Muzeum,Museum Ludwig ad.

* secesní budovy Belgické nebo Latinské čtvrti (Kwartier Lateng), oblíbené místo studentské komunity s četnými bary, restauracemi (Belgischer Hof) a obchody

* Gay Pride na přelomu června / července - největší v Evropě!

* Kolínský karneval / "páté roční období" začíná 11.11. v 11.11 hodin, ale bály a lidové zábavy se koncentrují do pěti únorových dní následujícího roku!

 

Kde se dobře najíst a napít:

* tradiční pivnice ve Starém městě (Brauhäuser – Brauereie Päffgen, Brauhaus Sion, Haus Zöller, Peters Brauhaus) s velkými porcemi různě výstředně pojmenovaných kolínských specialit s místním pivem Kösch

* na ulici Hohenzollernring hledejte rušné bary, restaurace a kina, příp. zajděte do centra města za klidnějšími podniky- nabídka je zvlášť široká a ojedinělá!

 

Cáchy (Aachen), jedno z nejstarších a historicky nejvýznamnějších měst v Německu, svými termálními prameny známé už starým Římanům (1.–2. stol. po Kr.); dnes průmyslové a správní středisko, sídlo technické vysoké školy (254 000 obyv.). V r. 800 zde byl korunován Karel I. Veliký římským císařem, od té doby se Cáchy staly hlavním městem Svaté říše římské, později významných poutním místem Ze středověku, kdy zde bývali korunováni tzv. římskoněmečtí králové (vč. Karla IV. a dvou z jeho manželek).

 

Co spatřit a zažít:

Porýní

* Dóm (Münster) sestává se z předrománské osmiúhlé svatyně Karla Velikého z l. 796–805 a mohutného gotického presbytáře po r. 1355 Karlem IV. (cenné zařízení chrámu a klenotnice)

* gotická je též radnice z r. 1350 a zbytky opevnění

* Klasicistní a eklektické stavby na předměstí naopak připomínají věhlas Cách jako oblíbených lázní v 18. a 19. století.

 

Düsseldorf, historické sídelní město místních vladařů, dnes hlavní město spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a významné průmyslové a kulturní centrum (600 000 obyv.). Přes velké škody způsobené válkou se zde dochovala řada gotických a renesačních staveb (kostel sv. Lamberta z l. 1288–1394, radnice ze 16. stol. ad.), stejně jako barokní kostel sv. Ondřeje (17. stol.) a zbytky zámku.

 

Co spatřit a zažít:

* stylové galerie moderního umění, obchody světoznámých značek, nablýskaná sídla světových korporací, obchodní domy s nejnovější špičkovou módou, nenucená atmosféra sebevědomého prosperujícího města – odpovídají tomu však někdy i citelně vyšší ceny!

* moderní architektury třeba od Franka Gehryho a Willa Alsopa; vlivná je i zdejší fotografická škola nebo rocková tradice (skupiny Kraftwerk, Propaganda nebo Deutch Amerikanische Freundschaft

* nejslavnějším rodákem je Heinrich Heine (má zde muzeum)

* téměř povinná zastávka je u Rheinturm Düsseldorf, 168 metrů vysoká věž s otáčivou restaurací.

 

PorýníEssen, proslulé centrum německého ocelářského průmyslu a černé metalurgie, spojené s rozmachem těžby kamenného uhlí a Kruppových závodů v 19. a 20. stol., největší město průmyslové aglomerace Porůří (620 000 obyv.), utajené hlavní město Porúří!. Středověké počátky města připomíná jen místní Dóm (Münster), založený spolu s klášterem ve volné krajině v r. 852; jeho gotická podoba je dílem přestavby ve 13.–15. stol.

 

Co spatřit a zažít:

* Zeche Zoll verein, obří důlní a koksárenský areál ve styly Bauhausu (UNESCO) s možností prohlídky, muzei, uměleckými instalacemi, restauracemi, ateliéry

* Red Dot Design Muzeum s největší světovou expozicí moderního designu, sál filharmonie, Aalto Musiktheater, Museum Folkwang s mimořádně působivou sbírkou francouzského a německého umění

* villa Hügel postavená pro průmyslníka Alfreda Kruppa

* v nedaleké vsi Werden se nachází kostel sv. Lucie, nejstarší farní kostel v Německu; bohoslužby se zde konají od r. 995.

 

Wuppertal, souvislá zástavba několika průmyslových měst v úzkém zalesněném údolí řeky Wupper se v roce 1929 spojila pod názvem Wuppertal. Známá je díky Schwebebahn visuté dráhy se zavěšenými vozy pod masívními ocelovými nosníky vedoucí nad řekou Wupper, ale i nad městskou ulicí.

Route der Industriekultur, 400 km silnic a 1200 km dobře značených cyklostezek vede kolem bývalých oceláren, uhelných dolů a hald nabízí fascinující obraz na obří areál příp. na jejich kulturu.

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist