Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

Přednášky PhDr. Jaromíra Adamce

 

obr01

1. DRÁŽĎANY - saská metropole kultury Vyprávění o pohnuté historii, nejvýznamnějších pamětihodnostech, bohatých uměleckých sbírkách saských kurfiřtů a poválečné obnově někdejší "Florencie na Labi" za doprovodu bohaté obrazové dokumentace nás seznámí nejen s nejslavnějšími památkovými a historickými objekty města, ale i s pozoruhodnými výkony moderní architektury. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr02

2. BERLÍN minulosti i dneška Neotřelý pohled na město, jehož pověst co reprezentanta pruského militarismu a hlavního města Třetí říše do značné míry zakrývá skutečnou povahu jedné z nejvýznamnějších metropolí evropské kultury. Seznámíme se zdejšími památkami středověku i osvícenské kultury 18. století, s rozmachem města v 19. století a rolí, již Berlín hrál v období meziválečné avantgardy, a velkou pozornost budeme věnovat proměnám města na přelomu milénia. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr03

3. BERLÍNSKÝ OSTROV POKLADŮ – MUSEUMSINSEL Výsledkem sběratelských zájmů pruských kurfiřtů, štědré podpory a odborného zázemí berlínských sbírek v 19. století je komplex muzejních budov na jednom z ostrovů řeky Sprévy, zahrnující slavné Pergamské a Staré muzeum s antickými, mezopotamskými a orientálními sbírkami, Nové muzeum s egyptologickou expozicí, Bodeho muzeum zaměřené na středověké umění a starší budovu Národní galerie, s nimiž se budeme moci seznámit z pohledu nynějších (a zatím neskončených) reinstalací a úprav. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr04

4. BERN – radost pohledět S bohatou historií a kulturními dějinami hlavního města Švýcarské konfederace, kde se romantika starých časů snoubí se švýcarským smyslem pro pořádek, nás seznámí zhruba dvouhodinová přednáška doprovázená bohatou fotografickou dokumentací. Projdeme se malebnými uličkami starého města a navštívíme i jeden z nejvýstavnějších chrámů v zemi, potěšíme se pohledy na rokli řeky Aary a neopomeneme ani zdejší významné umělecké sbírky. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr05

5. RODIŠTÉ DIENTZENHOFERŮ - Zhruba dvouhodinová přednáška s bohatým doprovodem snímků památek i přírodních krás nás dovede do míst, odkud pocházela rodina nejslavnějších bavorských stavitelů období baroka. Mimo jiné se podíváme přímo do rodné chalupy Kryštofa Dientzenhofera a jeho sourozenců, budeme sledovat jejich životní pouť a připomeneme si i nejvýznamnější díla těchto architektů evropského formátu. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr06

6. SALCBURK – Mozartovo město v proměnách času Vyprávění o výjimečné historii a nejvýznamnějších pamětihodnostech Mozartova rodiště na pozadí alpských velikánů. Provede nás osudy města od jeho počátků co keltské a římské osady přes rozmach města ve středověku a lesk arcibiskupského sídla v období baroka až do okouzlující současnosti. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

UNESCO v německy mluvících alpských zemích Přednáší a fotodokumentaci komentuje geograf a cestovatel RNDr. Miroslav Hrdlička.

 
obr11

7. LONDÝN před dvěma tisící lety a dnes Dvě dvouhodinové přednášky věnované bohatým osudům metropole na Temži a proměnám její kulturní historie nás seznámí s dějinami města od jeho římských počátků až na práh našeho tisíciletí. Navštívíme pozůstatky římského Londinia, prohlédneme si nejvýznamnější londýnské památky středověku, budeme sledovat osudy města a celé říše v dobách, kdy Anglie vládla nad oceány, a neopomeneme ani utrpení města za Druhé světové války. Zvláštní pozornost budeme věnovat i dění na přelomu milénia a výkonům současné architektury. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr12

8. KRÉTA mezi dávnými mýty a realitou dějin Dvouhodinové putování po bájné Krétě za doprovodu bohaté kolekce autorských snímků nás provede nejen nejslavnějšími památkami mínójské civilizace, ale přiblíží nám též osudy ostrova v dalších tisíciletích. Navštívíme bájné rodiště boha Dia i pevnosti z dob tureckých válek, projdeme se městy, kde se duch byzantského středověku snoubí se sebevědomím benátské nadvlády, a navštívíme i nevídané přírodní krásy ostrova. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr13

9. KYPR - Afroditin ostrov lásky a nenávisti Během zhruba dvouhodinové přednášky se seznámíme s krásami a bohatou historií jednoho z nejkrásnějších ostrovů Středozemního moře. Budeme sledovat jeho místo v řeckých bájích a jeho roli na počátku evropské civilizace, stejně jako pestré a mnohdy dramatické osudy ostrova pod římskou, byzantskou, křižáckou, benátskou a tureckou správou, a stranou naší pozornosti nezůstanou ani události 20. století a následky tragického rozdělení Kypru po roce 1974. Za doprovodu bohatého obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr17

10. SEVERNÍ KOREA pod pochodní Ču-čche Výrazem ču-čche se označuje oficiální státní ekonomická doktrína a ideologie země již od roku 1955, kdy legendární vůdce Kim Ir-sen oficiálně představil svou vizi absolutně nezávislé země pod vedením komunistické strany, kde „člověk vše vede a vše rozhoduje“. O rozporech mezi ideou a realitou, o kultu osobnosti a především o svém cestování a zážitcích v zemi pod vládou vyšinuté ideologie, ale též v zemi bohatých kulturních tradic, vypráví historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr25

11. Za krásami FLORIDY - Subtropická květena a pláže omývané vodami Atlantiku a Mexického zálivu, exotické ptactvo a aligátoři povalující se líně podél silnic - to už je zažitý obraz Floridy, k němuž dvacáté století přidalo věhlas oblíbeného letoviska a pak zážitky ze startů kosmických raket na mysu Canaveral. O tom všem bude řeč, avšak především o významném fenoménu moderního umění, který kdysi odlehlé městečko obohatil pozoruhodně celistvým souborem meziválečné architektury. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 
obr26

12. NEW YORK City – vzdálená i blízká metropole Nového světa Historii i současnou tvář města, k němuž se odedávna upíraly životní plány a sny evropské emigrace, přiblíží zhruba dvouhodinová přednáška doprovázená desítkami snímků místních pozoruhodností. Navštívíme Manhattan se starou pevností a někdejším imigračním střediskem, uvidíme – dnes již historické – budovy z dob prvního stavebního rozmachu města i největší výstřelky moderní architektury, projdeme se po Páté Avenue, vyjedeme si na slavný Empire State Building a stranou nezůstanou ani proslulá muzea a umělecké sbírky. Za doprovodu bohaté obrazové dokumentace přednáší historik umění PhDr. Jaromír Adamec.

 

V případě vašeho zájmu o některou z výše uvedených přednášek nás, prosím, kontaktujte na info@toulkyevropou.cz: Děkujeme za váš zájem o šíření osvěty okolo vás Mrkající

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist